Om Coronavirus/Covid-19

Efter allmän rekommendation med tanke med utbrottet av Coronaviruset

Håller jag hög vikt vid rengöring före varje behandling

Har du förkylningssymptom skjuter vi på behandlingen i några veckor

Tillsammans ska vi gå igenom denna period av virussmitta!